Ereleden en leden van verdienste

SV Donkerbroek kent een aantal ereleden/ leden van verdienste. Ereleden/ leden van verdienste worden voorgedragen door het bestuur en in de algemene ledenvergadering gekozen. Vrijwilligers voor de club worden hiermee extra in het zonnetjes gezet vanwege hun jarenlange intensieve inzet voor de vereniging. Iedereen kan bij het bestuur iemand voordragen als erelid of lid van verdienste. De criteria waaraan moet worden voldaan staan onder aan deze pagina.


Onze ereleden/ leden van verdienste zijn:

Ereleden:
A. Bloemhof;
A. Hof; 
C. Veldkamp;
F. de Boer (postuum); 
M. Oosterhof;
B. Hoogenberg;
W. Duin;
E. Oosterhof

Leden van verdienste:
J. Nijholt; 
Y. Bergsma

Wat zijn ereleden en leden van verdienste :
 1. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd.
 2. Op ereleden en leden van verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 3. Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen benoemd.
 4. Voor het benoemen van leden tot erelid of lid van verdienste zijn door de vereniging criteria en een procedure opgesteld die beschikbaar zijn voor elk lid van de vereniging.
 5. Er worden per jaar maximaal 4 personen benoemd tot erelid/ lid van verdienste.

  Criteria voor het doen van een voordracht
  Lid van verdienste:
  * Langdurig lid van SV Donkerbroek. (minimaal 20 jaar). ·
  * Langdurig actief als vrijwilliger (méér dan 12 jaar) en / of bijzondere verdienste bij een speciaal project.
  * Langdurig actief als vrijwilliger, binnen een afdeling of SV breed, in diverse groepen of commissies.
  * De inzet die voor de afdeling/vereniging is gedaan steekt ver uit boven wat een gemiddeld lid aan inzet verricht als vrijwilliger.
  * De inzet is altijd belangeloos geweest.
  * Men is altijd zeer loyaal en positief over de afdeling/ vereniging geweest.
  Erelid: ·
  * Langdurig lid van SV Donkerbroek. (minimaal 20 jaar).
  * Langdurig actief als bestuurslid of commissielid (méér dan 12 jaar) van een afdeling en SV breed.
  * De inzet die voor de afdeling/vereniging is gedaan steekt ver uit boven wat een gemiddeld lid aan inzet verricht als vrijwilliger.
  * De inzet is altijd belangeloos geweest.
  * Men is altijd zeer loyaal en positief over de afdeling/ vereniging geweest.

NB. Voor elke aanvraag geldt dat aan alle criteria moet worden voldaan.

Procedure
a. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het SV bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
b. Het SV bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet ; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.