SV Donkerbroek omni

Sinds 1992 werken de sportverenigingen in Donkerbroek samen onder de onmi-vereniging SV Donkerbroek. Over de geschiedenis leest u meer onder historie.
SV Donkerbroek heeft 4 afdelingen de voetbal, korfbal, gymnastiek en combi-sport.
Het SV bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, vertegenwoordiger afdeling voetbal, vertegenwoordiger afdeling korfbal, vertegenwoordiger afdeling gymnastiek, vertegenwoordiger afdeling combi-sport en een vertegenwoordiger kantinecommissie.

Door als losse afdelingen gezamenlijk op te trekken zijn er minder vrijwilligers nodig en is er een betere afstemming van zaken in het dorp. Praktische zaken bijvoorbeeld omtrent de contributie inning, gedragsregels, kantinebeheer en rondom de AVG wetgeving kunnen gezamenlijk worden geregeld.
In november wordt jaarlijks de algemene ledenvergadering gehouden.

Binnen de SV hebben we een aantal documenten gezamenlijk geregeld opgesteld.
Kijk hier voor de privacy verklaring.
Kijk hier voor de vertrouwenspersoon
Kijk hier voor de gedragscode/ gedragsregels
Kijk hier voor de gedragscode i.v.m. seksueel grensoverschrijdend gedrag
Kijk hier voor het aannamebeleid vrijwilligers