Vrijwilligers

SV Donkerbroek: met elkaar en voor elkaar.

SV Donkerbroek wil een vereniging zijn die sport in de ruimste zin van het woord stimuleert.  Hierdoor willen we een bijdrage leveren aan de volksgezondheid en aan sociale aspecten binnen ons dorp met als kernwaarden: respectvol, veilig, gedreven, kwalitatief, sociale omgang en bovenal plezier. Dit kunnen we niet doen zonder vrijwilligers.

De vrijwilligers zijn het hart en de motor van onze vereniging. Zij maken het mogelijk dat wij als vereniging bestaan en functioneren.
Het vertrouwde beeld, dat veel mensen hebben van een vrijwilliger, is dat van een man of vrouw die zich jarenlang inzet voor een vereniging. Voor een deel gaat dit beeld inderdaad nog steeds op. Door de tijd heen zien we een nieuw soort vrijwilliger. Iemand die ‘best wel eens iets wil doen binnen de vereniging’ of die zich voor een bepaalde taak wil inzetten in een activiteit of project.

Werken met vrijwilligers is in iedere vereniging aan bod. Het organiseren en helpen met acties met als doel de sport betaalbaar en dus te behouden in ons eigen dorp. Bijkomend voordeel is het sociale aspect door mensen bij elkaar te brengen.

De rol van leden en ouders van jeugdleden is en blijft belangrijk. Wij verwachten van iedere ouder, dat deze zich op de één of andere manier betrokken voelt tot de vereniging en dat men ons ondersteunt met deelname aan activiteiten voor de club.

Iedere afdeling heeft zijn eigen bestuur en vrijwilligers en soms hun eigen acties.
Als omnivereniging houden we tevens acties, waarbij van iedere afdeling mensen worden gevraagd om te helpen bij de acties. Deze acties zijn o.a. snertactie, oliebollenactie, donateurskaarten en rommelmarkt.
De werving van vrijwilligers zal een continu aandachtspunt blijven. Ieder seizoen krijgt men een mailtje waarin wordt gevraagd om via inzetrooster aan te geven waarbij we als SV op uw hulp/ inzet kunnen rekenen. Op deze manier kan iedereen iets aanvinken, wat hij of zij leuk vindt om te doen voor de club. Daarnaast wordt via de verschillende afdelingen mogelijk ook nog een beroep op uw hulp gedaan voor een afdelingsspecifieke actie/ activiteit.

We wensen iedereen veel plezier met het sporten in ons eigen dorp.

Wat je ook doet, sporten bij SV Donkerbroek doet je goed!