Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of bestuursleden, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wanneer benader je de vertrouwenspersoon?

Wanneer het vertrouwen in elkaar er niet is of er is angst om over het probleem te praten kan de vertrouwenspersoon misschien helpen. De vertrouwenspersoon wil naar je luisteren en samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. Vertrouwenspersonen zullen nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij SV Donkerbroek moet jij je veilig kunnen voelen!

Wanneer er sprake is van één van onderstaande situaties en je kunt hierover niet met je trainer, coach, een teamgenoot of een bestuurslid in gesprek dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon:

 • Discriminatie
 • Pesten
 • Agressie en geweld
 • Machtsmisbruik
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
 • Diefstal
 • Drugsgebruik op het korfbalterrein
 • Wetsovertredingen

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt geconfronteerd;
 • De persoon/personen in kwestie bij te staan door goed te luisteren, te informeren en te adviseren.
 • De persoon/personen in kwestie, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen en/of te begeleiden naar gespecialiseerde hulpinstanties of een vertrouwenspersoon van het KNKV/ KNVB/ KNGU of het NOC/NSF
 • Op verzoek van de klager te bemiddelen;
 • Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren, gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties;

Vertrouwelijkheid

Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden aangekaart worden in principe vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor duidelijk toestemming geven.

Hoe kom je in contact met de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon binnen SV Donkerbroek is Jolanda Daling. Via vertrouwenspersoon@svdonkerbroek.nl kun je contact met haar opnemen. Zij zal zo spoedig mogelijk reageren op je mail.

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.